RULIDE FOR SALE

RULIDE FOR SALE
Louis, Mario u Rita kienu jieħdu gost ħafna għand iz-zija Karm u z-ziju Pawl.

Iżda meta semgħu bil-ġrajja tax-xelter dan il-gost inbidel f'avventura stramba.

Is-Sinjura Roż daħlet ukoll fil-biċċa... daqqa biex tfixkel u daqqa biex tgħin.

Publisher : Merlin Library
Sena : 1973

Mill-Gazzetti

Times of Malta - 30.05.73
Il-Ħajja - 9.06.73
Forum - Gunju-Sett 73
In-Nazzjon Tagħna 25.06.73 p.11
Il-Malti - Marzu 74 p.31

Tuesday, April 28th, 2009 | Posted in Avventuri | 6 Comments »

6 Comments Leave a Comment

 1. Noeleen Cremona
  11:02 amon December 7th, 2010

  proset trevor zahra tal- kotba sbieh li ktibt ghar tax-xelter qrajnieh l-iskola fil year 6 u bhalissa qeghda naghmel progett tal malti fuqek .

 2. Trevor
  9:02 amon December 8th, 2010

  Grazzi Noeleen.
  Jekk ikollok bzonn xi ghajnuna tista’ tiktibli fuq zahratrevor@gmail.com
  Pero se nsiefer ghal xi 3 ijeim u ghalhekk inwiegbek aktar tard il-gimgha d-diehla.

 3. jesmark farrugia
  3:11 amon January 6th, 2011

  prosit trevor kwasi il kotba tieghek qrajthom kollha

 4. Trevor
  9:40 pmon January 6th, 2011

  Grazzi Jesmark. Awguri minn qalbi.

 5. Paolo Bezzina
  11:33 pmon March 18th, 2011

  Ma stajtx nieqaf naqrah tant kemm oġobni. Prosit ħafna.

 6. jake bajada
  11:35 amon April 11th, 2011

  trevor jien nigi mil l-iskola de la salle u nixtieqek tintaqa mal miss tieghi ms cuchardi li thobb il kotba tieghek hafna u ma tiqafx titkellem dwar kemm in bravu. jekk tintaqa magha ghidilha li jien ghatlek.jake bajada.biex tihol tintaqa maghha saqsi lill bro martin lis school director

Leave a Reply