Trid Kukkarda Ħamra F’ġieħ Il-Biża’ ?

Żewġ novelli soċjo-politiċi