Is-Surmast

Rumanz soċjali u umoristiku dwar surmast ta' skola primarja, eċċentriku daqskemm simpatiku.

"Is-sens patetiku fin-nisġa ta' Żahra huwa mħallat għal kolox, bla ma jinqata' minnu, mas-sens komiku. Il-qarrej ikollu jidħak waqt li sikwit ikun qed jitħassar u jagħder..."
In-Nazzjon Tagħna 20.8.73

Dan ir-rumanz ġie adattat għall-palk mill-awtur, u naħdem fit-Teatru Manoel fl-1994 u 1995

Dramm bi tliet atti bbażat fuq ir-rumanz bl-istess isem.

Teatru Manoel
Kumpanija “Koperatturi”
29-30 ta’ Jannar 1994 u 21-22 ta’ Jannar 1995.

Direzzjoni: Carmel S. Aquilina
Is-Surmast: John Suda
Inspector: Alfred Mallia
Għalliema: Simon Curmi, Kevin Causon
Purtinar: Michael Tabone
Saverin: Ninette Micallef
Ġiġa: Yvonne Pace
Miss Buhagiar: Frances Fenech
Dun Karm: Ġanni Farrugia
Żrinżu: Gabriel Suda

Ir-rapprezentazzjonijiet kollha kienu ppakkjati bl-udjenza

[-l-]A humorous novel woven around an eccentric jolly headmaster.

A stage adaptation of this novel was performed at the national theatre in 1994 and 1995