Krispella

Picture Book li fih l-istorja hija rrakkuntata f'għamla ta'poeżija