Xi jħobb jiekol id-dragun

Lara tħobb tiekol banana
Il-kelb iħobb jiekol xi għadma
Il-qattus iħobb jiekol xi ħuta..
Imma...
Xi jħobb jiekol id-dragun?