Prinċipessa

Kull filgħodu, ir-re u r-reġina jsiefru.
Lill-Prinċipessa Kim ma jistgħux
jeħduha magħhom.
Għalhekk iħalluha mal-Fatatina.