• "Żahra jaf id-differenza bejn popolarità u popoliżmu, bejn intelliġenza u intellettwaliżmu, bejn sentiment u sentimentaliżu." Dr Mario Cassar (dwar “Provenz”)

  • "Trevor Żahra jinħass fl-aqwa tiegħu mill-ġdid, b’kitba konsistenti f’dik li hi stilistika, qawwija u maħsuba f’dik li hija teknika narrattiva, ċerta minnha nnifsha f’dik li hija konċezzjoni ta’ kollox..." Dr Oliver Friggieri (dwar “Lubien”)

  • "Yet despite the local colour of the style the content still has a universal aptness because it is life that Żahra seeks to transmit in his literary efforts." Dr Charles Briffa

  • "Il-Letteratura Maltija għanda isem li tabilħaqq sinonimu mal-ktieb Malti u li litteralmnet kulħadd jaf bih u d-dar għandu mqar ktieb wieħed tiegħu: Trevor Żahra" Rivista ENCORE Ġunju-Awwissu 2016

Xoghol Recenti

test
test

asd......

Тайная жизнь бабушки Женовеффы
Тайная жизнь бабушки Женовеффы

"Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa" ippubblikat bir-Russu minn Художественная Литература (Khudozhestvennaya Literatura), tradott minn Yana Psaila.

Bizzilla
Bizzilla

Ġabra ta’ monologi satiriċi kkompilati mill-karattru fittizju, il-K......

Ħadd ma Jista’ Jsaltan jew Jieħu Tron li mhux Tiegħu
Ħadd ma Jista’ Jsaltan jew Jieħu Tron li mhux Tiegħu

Dan huwa l-aħħar ktieb mit-triloġija “Il-Ġrajja Illustri ta’ Kartak......

Sħab

  • Dizzjunarju tal-Malti
  • Merlin Publishers
  • Akkademja tal-Malti
  • Fondazzjoni Kreattiva - Kavallier ta
  • Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
Ktieb tajjeb l-istess bħal ikla tajba: nitpaxxew bit-togħma tagħha u s-sustanzi noħduhom bla ma nindunaw. - Trevor Żahra